Angelique online

Welk nieuws in Enschede?

jeugdgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, public health en zorg- en ervaring met huiselijk geweld (partnergeweld, kindermishandeling);.

‘Documentaire toont exact de ontwikkeling van een destructieve relatie’

Je kunt denken aan (fysieke of psychische) mishandeling, seksueel geweld, met geweld afreageert op een partner, een kind, ouder of een huisdier? Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een poging doodslag en een poging zware mishandeling ten opzichte van zijn voormalige partner.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor slachtoffers die ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel hebben of hadden. Inmiddels had ik wederom een narcistische partner (een acteur).

kan plaatsen in de context van de emotionele en psychische mishandeling.