Jansje online

Welk nieuws in Zaanstad?

Daarom was er direct contact met de buurthuisbesturen. Even was er nog sprake van dat de buurthuizen andere bestemmingen kregen, dan zou de buurtfunctie verdwijnen.

Het was direct duidelijk dat het mooi en waardevol zou zijn als we de buurthuizen wel konden behouden. Voor het interview hebben we op verzoek van Rita Noordzij afgesproken in buurthuis De Lorzie in Wormerveer.

Dit is het kloppend hart van Zaanstad Noord. Het ligt prachtig en als er geen corona is dan lopen de mensen hier in en uit. Echt leuk om te zien dat er nu voor het gebouw een koffie-uurtje is waar buurtbewoners af en aan lopen om samen een kop koffie te drinken. En de buurthuizen werden zo zelfstandig. De gemeente moest daarvoor wel garant staan.

Alle lof voor de besturen die de buurthuizen vervolgens hebben voortgezet. Dat zijn geweldige mensen. Ik geloof in buurtcentra, daar ontmoeten mensen elkaar. Daar hoort ook het verhaal bij dat een buurthuis niet meer in nieuwe woonwijken wordt neergezet.

Ontmoetingsplaatsen heb je nodig in Zaanstad

Maar ook daar hebben mensen een plek nodig om koffie te drinken, lief en leed te delen en even te chillen. Zij vinden het vaak bij andere clubs, of bij de sport. Buurthuizen veranderen wel. Nu is het kleinschaliger en is het niet meer voor de hele wijk, maar trekt het nog maar een deel van de bewoners.

Daarnaast zie je ook eigen kleine initiatieven waar mensen zelf iets opzetten. Zo kwam ik er laatst achter dat er al heel lang een jeu de boulesvereniging is. Dat was geweldig om te zien, ik had het idee dat ik in Frankrijk was. Regelmatig heb ik van die verwondermomenten wat er allemaal gebeurt in de wijken en dat het nog altijd draait. Veel van die organisaties kloppen nooit bij de gemeente aan, dus daar heb je geen weet van. Ik benoem altijd dat de gemeente een netwerk heeft.

En dat er jaarlijks 6,5 ton beschikbaar is voor de buurthuizen. In de praktijk merk je dat ondersteuning net zo belangrijk is, en dat het niet altijd om geld gaat. Kleine initiatieven moeten vaak aan talloze regels voldoen, bijvoorbeeld vanwege de veiligheid. Ze hebben geen zin om zich daar allemaal in te verdiepen.

Daarom is het belangrijk dat de gemeente hen daarbij ondersteunt en dat er een aanspreekpunt is. Zaankanters voor Elkaar geeft adviezen en trainingen, daar wordt veel gebruik van gemaakt. Houtbouw is de norm! Wij gaan woonwijken en bedrijventerreinen vergroenen door minimaal 1. Energietransitie en klimaaadaptatie vormen onderdeel van ons dagelijks denken en doen. Een zonneweide op afvalstort Nauerna is goed voor electriciteit voor meer dan 1.

Funderingsherstel is ingrijpend, verdient ondersteuning. Cultuur-historie : Wie goed kijkt, luistert en proeft ontdekt de schoonheid van de Zaanstreek. Onbeschermde Zaanse pareltjes verdienen bescherming, waar nodig springt de gemeente bij. Doorstroming: Als milieuvriendelijke oplossing voor de overbelaste, onveilige en ongezonde provinciale weg en dwars door Zaanstad Noord moeten de A8 en A9 nu en op realistische wijze eindelijk worden verbonden!

Verleidelijke fietspaden: Aanleggen van nieuwe fietsverbindingen m. Fietsen is de vrijwillige norm! Waar nodig vinden we elkaar, kijken we naar elkaar om en schrijven we samen nieuwe historie. Grenzen trekken: Straatintimidatie, geweld sdreiging , discriminatie en pesten zijn niet normaal.

Profiteer van sociale Media

Of drugshandel, helemaal als het om jongeren gaat. Het CDA gaat letterlijk voor zichtbare resultaten op deze punten. Werken vanuit de basis aan een onbezorgde leefomgeving. Aangehaakt en weerbaar: Om de maatschappelijk tweedeling kleiner te maken en de weerbaarheid van senioren te vergroten wil het CDA kwetsbare mensen internet-vaardiger en weerbaarder maken. We denken hierbij aan het mobiliseren van jongeren en het inschakelen van mensen die tijdelijk zonder werk zitten.

Jongeren hebben een passende plek nodig waar ze met vrienden kunnen afspreken. Harde kern jongeren zijn in beeld voor professionele resocialisatie. Openbare Ruimte: Het CDA wil dat de gemeente in samenwerking met buurtkracht eigen budget op maat investeert in een kleurrijke, toegankelijke, schone en veilige openbare ruimte.

Buurtkracht met een formele lijn met de Raad en het College en met eigen budget. Een akkoord waarin wij uitdagingen aangaan, kansen grijpen, slagen maken en Zaanstad mooier en veiliger maken en waar de VVD trots op is! Wij zijn trots op Zaanstad, trots op dit college, trots op de Zaanse inwoners en bedrijven.

Mouwen opstropen en weer hard doorwerken! Na de Corona Jaren kijken wij allemaal weer vooruit en durven wij weer lef te tonen, dat zie je als je door onze mooie stad fietst en met de Zaankanters praat.

Deze begroting laat ook het lef van college zien en daar zijn wij trots op. Zonder volledig te zijn wil ik een paar punten benoemen: Lees verder. Dit was de laatste raadsvergadering voor het herfstreces van een week. De avond begon rustig met veel unanieme stemmingen: bestemmingsplan Jonker Juffer en Paltrok zijn vastgesteld, een aanpassing aan het bestemmingsplan voor de Havenstraat, het voorkeursrecht op het Hofwijk Noordterrein en het beeldkwaliteitsplan Hembrugterrein, het controleprotocol voor en een aanpassing aan de voorwaarden voor de stadspas.

Die eer viel haar te beurt vanwege de vele verdiensten van Schouten voor de samenleving. Ze stond onder meer aan de wieg van hospice De Schelp. Het stuk waar op korte termijn geen woningen gebouwd gaan worden maar wel al bouwrijp is, is nu door de gemeente aangewezen als een plek voor tijdelijke woningen.

De tijdelijke woningen zijn kleine kant-en-klare woningen die gemakkelijk en snel te plaatsen zijn. Na de aftrap zijn er twee weken lang activiteiten in de wijk: MAAK. Aanmelden voor een van de MAAK. Meer info over de MAAK. Mooie Mix. AAn de slag in eigen huis, hoe kunt u uw woning verbeteren. Uw huis duurzamer maken en besparen?

Bespreek samen met experts de nieuwste ontwikkelingen en ontdek welke maatregelen u kunt nemen. Fris en energiek.

6 Manieren om nieuwe mensen te ontmoeten - lifestyleplek

De seizoenen worden natter, maar hoe blijft u en de buurt droog? Denk mee over hoe we waterlast kunnen voorkomen. Parels ontdekken. Waar en hoe creeren we toffe plekken in de buurt.

Praat mee over welke plekken in wijken en buurten parels zijn waar we veel meer uit kunnen halen - als we slim samenwerken! Kleurrijk ontmoeten. Hoe moet de openbare ruimte eruit zien?